fredag 1 oktober 2010

LÄSA PÅ OM AVMASKNING

Avmaskat idag med Cydectin.

Ivermectin finns i:         Ivomec, Noromectin, Bimectin, Ivomec comp, Equimax, Eraquell

Pyrantel finns i:            Banminth, Fyrantel
Prazikvantel finns i:     Cydectin comp, Ivomec comp, Equimax, Droncit
Moxidectin finns i:       Cydectin och Cydectin comp
Fenbendazol finns i:    Axilur

STATENS VETERINÄRMEDICINSKA ANSTALT
Fann en sida som heter Equippo Lab www.maskkontrollen.se

Ex. på vilka maskmedel som är verksamma mot de olika parsiterna

Små blodmaskar       Banminth, Fyrantel, Ivomec, Noromectin, Eraquell, Bimectin, Cydectin
                                     Cydectin comp, Equimax, Vectin
Stora blodmaskar:      Banminth, Fyrantel, Ivomec, Noromectin, Eraquell, Bimectin, Cydectin,
                                     Cydectin comp, Equimax, Vectin, Axilur, Rintal,
Spolmask:                   Axilur, Rintal, Banminth, Fyrantel, Cydectin, Cydectin comp.
Bandmask:                  Banminth eller Fyrantel i dubbel dos, Droncit, Equimax, Cydectin comp.
Styngflugans larver:  Ivomec, Noromectin, Eraquell, Bimectin, Cydectin, Cydectin comp.,Equimax.
                                    Vectin
Springmask:               Axilur, Rintal, Banminth, Fyrantel, Ivomec, Eraquell, Noromectin, Bimectin,
                                    Cydectin, Cydectin comp. Vectin
Fölmask:                    Axilur, Rintal, Ivomec, Noromectin, Eraquell, Bimectin, Vectin
                                    Equimax
Nackbandmask:         Ivomec, Noromectin , Eraquell, Bimectin, Equimax, Vectin
Magmask:                  Ivomec, Noromectin, Eraquell, Bimectin, Cydectin, Cydectin comp. Equimax,  
                                   Vectin

Hittade en komentar på nedanstående länk som man kan hålla med om.
Ni skriver att " En av anledningarna till att avmaskningmedlen har blivit receptbelagda är den ökande resistensen hos inälvsparasiterna mot vanliga avmaskningmedel såsom Ivomec."Men detta stämmer ju absolut inte. Om detta skulle funkat så skulle ju veterinären begärt maskprov på hästen innan de skrev ut recept. I vårt stall är det lika frekvent användande av maskmedel som innan, de bara ringer veterinären som glatt skriver ut. Själv har jag inte avmaskat min häst på flera år, då jag tar maskprov cirka tre ggr/år och sedan jag började med detta har hon inte haft behov av maskmedel. Men jag vet att jag är i minoritet med detta. http://www.veterinaren.nu/artiklar/hast/avmaskning/avmaskning-hast/225

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Skriv gärna en rad...