tisdag 8 november 2011

ESOPS FABLER - kontentan???

En gammal man och hans lille son drefvo en åsna
framför sig till närmaste stad, hvarest hon skulle afyttras.

»Har du ej bättre förstånd», sade en mötande, »än att du
och din son gå till fots, medan du låter åsnan gå olastad?»

Mannen satte upp pojken på åsnan, och de gingo vidare.
»Du late unge slyngel», sade nästa person de mötte, »skäms
du ej att rida och låta din stackars gamle fader gå till fots?»

Mannen lyfte ned gossen och satte sig själf upp. Därefter
mötte de tvenne kvinnor, som de hörde säga; den ena till den
andra: »Se, sådan egennyttig gubbe den där, som rider, medan
hans lille son måste gå efter till fots!»

Den gamle mannen
lyfte då gossen upp och satte honom bakom sig. Nästa
vägfarande, som de mötte, frågade den gamle mannen, om icke åsnan var hans egen.


Då han svarade, att så vore
förhållandet, sade den mötande: »Det skulle man icke kunna tro,
när man ser, hur du far fram med henne. I två ären
bättre i stånd att bära det stackars djuret, än hon är i stånd
att bära er båda.»

Då band den gamle mannen åsnans ben
fast vid en lång stör och lade stören på sina och sonens
axlar, hvarefter de sträfvade åstad med sin börda. På detta
sätt gjorde de sitt intåg i staden, där deras uppträdande
väckte så stort löje, att den gamle mannen, ursinnig öfver
hvad han fått lida för sina försök att göra alla människor
till lags,
jagade åsnan ned i floden, tog sin son vid handen
och gick sin väg hem igen.

Så hur man än vänder sig har man rumpan bak.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Skriv gärna en rad...