torsdag 5 juli 2012

FÖLNING OCH SKÖTSEL

Ja det är spännade att gå och vänta och jag läser på lite här och var..
        PDFUtskrift
Fölning och skötsel av det nyfödda fölet.
För att kunna ge fölet och stoet de bästa förutsättningarna är det viktigt att ha vissa grundläggande kunskaper om hur en normal dräktighet och fölning skall fortlöpa samt vad vi kan göra för att optimera möjligheterna för fölet att överleva och växa sig starkt och friskt.
Normal dräktighetstid är ca 320-365 dagar. De flesta ston följer samma mönster år från år och går dräktiga ungefär lika länge varje gång. Om stoet fölar för första gången är det svårt att veta exakt hur länge hon kommer att gå dräktig, men en riktlinje bör då vara 335 dagar, det vill säga ca 11 månader.
Var stoet skall föla avgörs av årstid, väder och vilka faciliteter stoägaren har. Fölar hon under sommaren och det är torrt ute är hagen ofta den bästa fölningsplatsen, tänk dock på att hon inte delar hage med någon häst som inte är snäll mot henne eller stressar henne. Om stoet skall föla inomhus krävs en rymlig box för att hon skall kunna ligga bekvämt. Om boxen är för liten finns risk att fölungen kläms mot väggen under förlossningen. Nedan ses de minimimått som gäller för sto och föl.

Utfodring:Under stoets första åtta dräktighetsmånader ges normal foderstat. Det är viktigt att stoet är i bra hull, men inte för fet. Under de sista tre månaderna sker den kraftigaste tillväxten av fostret i livmodern och detta innebär att även stoets näringsbehov ökar. Grunden i foderstaten skall som alltid vara ett bra grovfoder. Stoets energibehov ökar med ca 15% under 9:e dräktighetsmånaden och under 11:e månaden är det 30% högre än normalt. Proteinbehovet ökar i takt med energibehovet. Det är även viktigt att tillgodose det dräktiga stoets behov av mineraler och vitaminer, framförallt selen och vitamin E. Brister kan bland annat leda till muskelsjukdomar hos fölet. När stoet har fölat ökar näringsbehovet ytterligare och det digivande stoet bör ges fri tillgång till grovfoder av god kvalité eller bra bete samt vid behov ges kompletterande kraftfoder. Stoets energibehov ökar till dubbla underhållsbehovet ca två veckor efter fölningen. Mineralbehovet ökar med 1,5-3 gånger av underhållsbehovet.

Vaccination:
Eftersom fölet föds helt utan immunförsvar är det nyfödda fölet helt beroende av de antikroppar det får genom stoets råmjölk. För att optimera stoets produktion av antikroppar skall stoet vaccineras 4-6 veckor innan fölning. Stelkrampsvaccination SKALL ske av alla dräktiga ston vid den tidpunkten. Om stoet står uppstallat bland tävlande hästar ökar risken för hästinfluensa och då bör stoet även vaccineras mot influensa.

Avmaskning:
Det dräktiga stoet skall avmaskas enligt vanliga rutiner. Vissa veterinärer, bland annat undertecknad, rekommenderar även avmaskning av stoet med Ivermectinpreparat (tex Ivomec, Noromectin eller Bimectin) dagen efter fölning för att förhindra att fölet smittas av fölmask (Strongylus Westeri) via modersmjöken.

Motion:
Stoet kan motioneras relativt normalt fram till sista dräktighetsmånaden, men motionen måste givetvis anpassas till individen. Man måste vara lyhörd för vad stoet orkar de sista månaderna och trappa ner arbetet successivt.

fas1_1.jpgfas1_2.jpg
Läs vidare på http://www.hastspecialisten.se/index.php?option=com_content&task=view&id=54&Itemid=70
Tove Björkstén
Legitimerad veterinär
Specialist i Hästens sjukdomar
www.hastspecialisten.se
Om råmjölk...
Råmjölk i reservTa för vana att alltid mjölka ur 1-2 dl råmjölk när stoet fölar.
Den mjölken kan sedan förvaras i frysen och finnas i reserv till nästa års fölning. Den står sig utan problem men tänk på att den måste tinas försiktigt för att inte förstöras.

Även om det går fel vid en fölning och stoet dör bör du tänka på att det går att mjölka ur råmjölken och ge fölungen med nappflaska.


SVA:s hemsida kan du läsa mer om
den viktiga råmjölken
klicka här >>
Håtunalab säljer fölplasma som kan användas till fölungar
som fått för dåligt upptag av råmjölk och därmed har för låga halter av antikroppar i blodet.
Klicka här...
En del djursjukhus/hästkliniker kan också ha fölplasma i lager.


Råmjölksbank
Råmjölk finns också att köpa från Härlingstorps stuteri i mån av tillgång.

Härlingstorp Stuteri
Tel 070-63 700 21 eller 070-63 700 61
(har kvalitetstestad råmjölk)

Obs! Tänk på att undvika att ringa stuteriet sent nattetid. Även om det är viktigt med råmjölk i tid så finns det lite marginal.


Andra tips
För att föda upp en fölunge behövs ersättning för stomjölken i avvaktan på att fölet kan börja äta stråfoder eller gräs. Stomjölksersättning finns bland annat hos:

KRAFFT
Se mer på www.krafft.nu eller ring Krafft Direkt på telefon 020-20 30 40. Där kan du få uppgift om närmaste Krafft-återförsäljare som kan tipsa om försäljningsställen för Krafft Milk (stomjölksersättning). Det går bra att ringa även kvällstid och helger.

Bengts foder
kan också ha frystorkad råmjölksersättning men också mjölkersättning och vitaminer för fölungar.
Tel 046-804 75, 0709-96 69 50 (Veberöd)

CEO Hästbutiken Ridmedoss
har råmjölksersättning och fölmjölk. Möjlighet till utkörning mot ersättning.
Tel 044-777 72 40, 0735- 92 27 13 (Tollarp)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Skriv gärna en rad...