måndag 22 mars 2010

EN REFLEKTION AV OLIKA SAKER NÄR NÅGOT HÄNDER


Historien om Hippodromen tar sin början år 1897. (NI BEHÖVER INTE LÄSA DEN LILLA TEXTEN OM NI INTE ÄR INTRESSERADE AV MALMÖS BYGGNADSHISTORIA.) Det är då de fem malmöborna Hjort, Hörstedt, Müller, Tech och Törnqvist köper tomten, där de planerar att anlägga Malmös första permanenta cirkusbyggnad. De bildar 1898 aktiebolaget Hippodromen och anlitar arkitekt Theodor Wåhlin att rita byggnaden.

Hippodromen byggs på rekordtiden- ett och ett halvt år och invigs den 1 November 1899. Det var aldrig för avsikt att det nya bolaget själv skulle driva cirkusen, men det visade sig vara en svår uppgift att hitta en kompetent cirkusdirektör. Slutet blev att bolaget, det vill säga Hjort och Müller, fick sköta rulljansen i 23 säsonger. 1922 hittade man äntligen en passande arrendator, nämligen Oscar Winge. Men Winge hade andra avsikter med cirkusen, nämligen teater. Oscar Winges epok varade i 22 år. Festsalarna på tredje våningen som redovisas på nästkommande sidor, var ämnade redan från början att fungera just som festsalar men visade sig även fungera utmärkt för t.ex. solistkonserter, kammarteater, danssalong och storslagna banketter.

1944 stod Malmö Stadsteater klar och Oscar Winge antog den stora utmaningen och blev dess lyriske chef. Hippteatern övertas då av en annan Winge, nämligen Oscar Winges f.d. fru, Elsa Winge. Elsa styr teatern med god hand fram till den 27 mars 1950 då den sista teaterföreställningen "Lorden från gränden" med Nils Poppe, ges. Samma år säljs hela fastigheten till Elimförsamlingen för 660 000 kr. och Hipp blir kyrka.

Restaurangen därimot förblev restaurang under ledning av Albert Persson endast p.g.a. en miss som Elimförsamlingen gjort vid förvärvet av fastigheten. De trodde att de hade rätt att omedelbart avyttra Albert Persson och dess restaurang, vilket ej var fallet. Persson drev restaurangen fram til 1969, då parterna till slut nådde en överenskommelse: Albert Persson lämnade Hipp mot att Elim köpte invetarierna i restaurangen för 75 000 kr.

Nästa årtal av intresse är 1989 då Elimförsamlingen säljer Hipp till byggföretaget Kullenbergs för 50 miljoner. Detta skulle visa sig vara Kullenbergs sämsta affär och efter stort politiskt och arkitektoniskt rabalder, går Kullenbergs, den 7 februari 1992, i konkurs. En månad senare köper Malmö kommun fastigheten av konkursförvaltaren för 22 miljoner. 1993 är den omsorgsfulla renoveringen i full gång och i januari 1994 återinvigs Hipp med teater, restaurang och festvånig.

Till saken hör att den lärare jag hade i ådringsmålning och marmorering var målarmästare Sune Rudner. Här har han ådringsmålat HELA BAREN I MAHOGNY inne på restaurang Hipp. Varför jag tog upp detta, var att de på nyheterna visade att det brunnit där i går.


 

Läste presic att han gick bort 2007 och Sydsvenskan skrev...


Tack Sune för all som du lärde mig om ådringmålningen, det var en ära att få ha dig som lärare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Skriv gärna en rad...