tisdag 18 oktober 2011

AVMASKNING STÅR PÅ DAGEN AGENDA

Mot rundmask och styngflugelarver med mera hos häst nu på hösten då första frosten kommit, avmaskades de gammla med Bimectin vet.

Och Tindra med Noromectin vet som även tar:
Nackbandsmask
Lungmask

För behandling av följande parasiter hos häst:
Stora strongylider: .
Små strongylider (adulta och larvala* stadier): Stora blodmasken som är hästens farligaste inälvsparasit
Lilla magmasken (adulta):
Springmask (adulta och larvala stadier):
Spolmask (adulta):
Fölmask Strongyloides westeri
Magmask (adulta)
Lungmask (adulta och larvala stadier)
Övriga rundmaskar: Trådmask (mikrofilarier)
Styngflugelarver (orala och gastriska larvstadier*)
Vissa encysterade larvstadier i mucosan är dock inte behandlingsbara.

Optimalt är att ta träckprov i april/maj för att se om det är nödvändigt att avmaska innan betessäsongen. Om provet leder till att hästarna inte avmaskas under betet bör man ta ett nytt prov i september/oktober för att se om det är aktuellt med avmaskning då.
Avmaskningsmedel som finns på marknaden:Rekommendationen är att byta substansgrupp varje eller vart annat år.
Ivermectin  -    Ivomec, Noromectin, Bimectin, Eraquell- Effektivt mot blodmaskar, stygnflugor och fölmask. En ökad resistens ses mot spolmask.
- Avmaskningsintervall var 6-8: e vecka
Moxidectin -    Cydectin- Effektivt mot blodmask, stygnflugor och fölmask, även effekt på blodmaskens larvstadie. Även här ses en ökad resistens mot spolmask
- Avmaskningsintervall var 12: e vecka
Pyrantel -    Banminth, Fyrantel
- Effektivt mot blodmask, spolmask och vid dubbel dos även mot bandmask
- Avmaskningsintervall var 4-6: e vecka
Fenbendazol -    Axilur
 -    Effektivt mot framför allt spolmask
Prazikvantel -    Droncit
- Effektivt mot bandmask
- Avmaskningsintervall var 12: e mån
Equimax, Ivomec comp och Cydectin comp är kombinationspreparat som innehåller ivermectin/moxidectin + prazikvantel och är därför effektiva mot både rund- och bandmask.

Läs mer på  regionssjukuset Strömsholm (LÄTTLÄST)
http://www.regiondjursjukhuset.se/Avmaskning_5__.html
http://www.hastklinikerna.se/fraga-veterinaren/avmaskning-och-inalvsparasiter/

bandmask.jpgBandmask


Denna mask heter med ett finare namn Thelazia. Masken lever i hästens tårkanaler och i ögonlocksfickorna. Maskarna sprids med flugor. Dessa flugor suger i sig tårvätska och får på så sett i sig larverna. På detta sett för även flugorna vidare larverna till andra hästar. Pågrund av att larverna lever i tårkanalerna på hästarna så blir det en inflammation i ögats hornhinna och bindehinna. Man kan inte göra så mycket för att förhindra att hästens får ögonmask, men man kan låta hästen ha flughuva på sig när den går ute i hagen. När hästen har fått ögonmask ska man tvätta runt ögonen.  Man kan också avmaska med avmasknings medlet Rintal vet och då ska man ge hästen 10mg/kg.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Skriv gärna en rad...