onsdag 26 oktober 2011

DEN FRIA VILJAN

Det fria valet i livet hade vi en diskussion om på middagsrasten idag och det var en inressant diskussion.


En del säger att människan har en fri vilja med det menas vanligtvis att man väljer och kan i viss utsträckning styra sina handlingar, jag ser livet i ett större perspektiv och den fria viljan är inte fri.

Många säger att den fria viljan i viss utsträckning skulle styra våra handlingar.

Idén om den fria viljan står i skarp motsättning till det som beskriver människans handlingar som lika förutbestämda som alla andra händelser.Naturvetenskapens syn på fri vilja har varierat. Vissa tidigare naturfilosofer, bland annat René Descartes, antog att den fria viljan var ett övernaturligt inslag i den mekanistiska världsbilden (se dualism).

Andras indikerat att vi inte har en fri vilja. Benjamin Libet har exempelvis genom experiment av människans beslutsprocess visat att ett beslut att utföra en viss åtgärd byggts upp omedvetet en tid innan man medvetet tror sig ha beslutat.

Det väcker frågan om vår fria vilja finns i vårt omedvetna, och om medvetandet på sin höjd har en möjlighet att lägga in ett veto när det omedvetna förbereder en aktion som ännu inte utförts. Vissa vetenskapsgrenar antar att den fria viljan inte existerar.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Fri_vilja#Naturvetenskap_och_fri_vilja

Det som tror på den fria viljan får välja vad de vill, bara de väljer det dom får välja.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Skriv gärna en rad...