tisdag 25 oktober 2011

DAX FÖR VINTERNS FÖRSTA HÖSILAGEBAL

Ja då var det dax igen för den första hösilagebalen. Hästarna blev glada och ingen tvekan om att de var sugna.

Hygienen är delvis beroende av Ts (Torrsubstanshalten) i hösilaget, desto högre Ts-halt (torrare foder) desto längre hållbarhet.

Vad säger du om botulism och vaccination?  

- Det är ett avgörande som varje hästägare måste ta. Det går inte att ge någon generell rekommendation, tycker Cecilia.

   - Botulism är en förgiftning som är obotlig. Man kan inte rädda en häst som fått det. Det som hästen förgiftas av är ett bakteriegift, det giftet produceras av en bakterie som heter Clostridium botulinum. Bakteriens sporer finns i jorden och jord kan ju lätt komma med i ensilaget. När bakterien kommer med i ensilaget kan den börja tillväxa och producera giftet botulin. Att det är syrefritt är en förutsättning för att bakterien ska leva.

Men det är också så att botulism är en väldigt ovanlig sjukdom. Den här bakterien begränsas också av höga torrsubstanshalter.

På grund av detta vill många hästägare ha ett hösilage med så hög torrsubstans som möjligt. Det finns dock begräsningar även "uppåt" - ett hösilage med mycket höga torrsubstanshalter är mer utsatt för mögeltillväxt, framför allt på våren när utetemperaturen börjar pendla ganska ordentligt mellan natt och dag. En torrsubstanshalt mellan 50-65 % är därför det optimala.

http://wwwc.aftonbladet.se/sport/ridsport/foder/hosilage.html

Hösilage: Ju blötare hösilaget är desto mera syrligt ska det dofta. Torrare hösilage kan nästan lukta lite sött. Det får inte lukta ruttet eller ha andra otäcka lukter som smörsyra eller ammoniak. Små vita prickar i hösilaget är jästsvampar som inte är farliga i små mängder. Men fodra inte med just den biten. Om hösilaget blir varmt av sig självt ska det kasseras.
http://www.hippson.se/artikelarkivet/foder/dags-att-kopa-ho-och-hosilage.htm

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Skriv gärna en rad...