måndag 9 januari 2012

KÖRPROV FÖR KÖRBARHETSINTYG NÄSTA "GOAL"

Japp då är det dax att låta vintevilan för Tindra sakta avta. Tänker att för hennes del har vilan från all träning varit supernyttig, hon har fått vara häst, hon är ju trots allt nyss fyllda 4 år och det är då den igentliga träningen börjar och att jag ändå uppmärksammar växtperioderna. Jag vill ha en lång och långsam träning som bygger kondition och styrka i takt med senor och ligament och även skelettet, då våra nordisar är långsamtväxande hästar. Med tanke på min ringa kunskap om träning så skulle det vara svårt för mig att bedöma om hästen blivigt överansträngd *ler* men i dags läget är ju det inte någon direkt risk.

Men mitt mål får vara skynda lånsamt.

  • Skritt tre dagar i veckan ca 20 min dock inte i snigelfart men typ "power walk" och öka med 10 min i veckan. (efter 5 veckor ca 60 min skritt) på olika platser.
  • Två travpass läggs in på skrittrundan ca 1-2 minuter. Efter 8-12 veckor bör jag kunna trava 3x10 eller 5x6 minuter på ett ridpass. Allt beror på Tindra.

Det skall bli en spännande vår med nya utmaningar för min del, men för Tindra skall det inte vara en utmaning utan en lära för livet till säker hästkörning och att hennes kropp hinner med.

Grundregler för körbarhetsintyg:

http://www.nordsvensken.org/korbarhetsintyg.php


Körprov för körbarhetsintyg kan utföras av fyraårig sto, hingst eller valack av raserna
fjordhäst, gotlandsruss och nordsvensk brukshäst samt 4-åriga och äldre ardennerhästar.
Domaren ska kontrollera att hästen är registrerad med riksstamboksberättigad härstamning.

1. Anspänning/frånspänning (en medhjälpare skall anlitas)
Hästen ska inte visa rädsla för vagnen och inte reagera negativt vid beröringen av skaklarna.
Hästen ska stå still tills kusken ger framåtdrivande signal.

2. Igångsättning och dragteknik
Hästen ska, när kusken ger signal, ta stöd på bettet och göra en mjuk igångsättning.
Hästen ska kunna dra lasset lugnt och avspänt i rätt dragform.

3. Halter
Halten ska ske på anvisad plats. Hästen ska visa tydlig stillhet med alla fyra benen. Hästen ska
stå lugnt och avspänt i halterna.

4. Ryggning
Ryggningsmomentet görs på plan mark. Hästen ska med god bjudning träda bakåt minst tre
steg på kuskens uppmaning, utan våld från kuskens sida. Hårda tömtag, typ saxning, bedöms
strängt.

5. Temperament, samarbetsvilja och lydnad
Hästen ska vara trygg och avspänd i körningen och visa förtroende för sin kusk.
Allmänt:
Maximalt kan 10 p utdelas på varje delmoment. För ett godkänt prov ska inga delpoäng
understiga 7 p (undantag ryggningen där lägst 5 p accepteras) samt att poängsumman ska vara
lägst 35 p. Samtliga moment som ingår ska utföras.
Domaren ska ge verbala omdömen i varje delmoment. Omdömet ska överensstämma med och
återspegla tilldelad poäng. Körning ska ske med välskött och väl tillpassad tampsele. För
gotlandsruss får bröstsele användas. Betsling med träns- eller stångbett av vedertagen typ.
Försök till anspänning får pågå högst fem minuter. Ytterligare ett försök till anspänning får
göras samma dag. Domaren ska på bedömningsprotokollet notera selens anpassning och
kuskens inverkan som mindre god, god, bra och utmärkt selanpassning och kusks inverkan.
Domaren har rätt att avbryta prov.
Banan ska vara ändamålsenlig och utnyttja befintlig terräng, med och motlut bör önskvärt
Vänster- och högersväng samt två halter ska ingå. Tvåaxlad arbetsvagn med lämplig last ska
användas. Hästägaren/kusken bör gå körprovsbanan före start, banan bör därför vara färdig
kvällen före om möjligt. Denne kan då framföra eventuella anmärkningar på banan. Kusken
kan även neka att köra den aktuella banan och istället söka sig till annat körprovstillfälle. Har
kusken satt för hästen anses att kusken godkänt banan.
2011-06-08

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Skriv gärna en rad...