söndag 22 maj 2011

INTRESSANT FORSKNING KRING BETESTID!!

Intressant sida som jag kopierat från:

Citat: (http://birgittashastsida.blogspot.com/2011/05/intressant-forskning-kring-betestid.html)

I senaste numret av Ridsport läste jag något som gjorde mig väldigt glad- ja, inte innehållet i texten som sådant utan att det som beskrevs EXAKT bekräftade en teori jag själv länge haft och gjort mig på helt egen hand genom egna observationer: Kortare betestid minskar inte gräsintaget!

"En ponny som bara får beta tre timmar om dagen i stället för hela dygnet ökar sin intensitet i betandet radikalt.

Ett försök kring detta har gjorts i Wales på åtta ponnyston.

Den ena gruppen hade fri tillgång till gräs medan den andra var uppstallad i 21 timmar med fri tillgång på hö och vatten samt betade övriga tre timmar per dygn.
Det visade sig då att gruppen med reducerad betestid snabbt lärde sig att beta fortare och mer koncentrerat under den begränsade tid de var ute.

Försöket pågick i sex veckor och i slutet av försöksperioden hade de ökat sitt gräsintag med 40 procent!
Eftersom begränsad tid på bete är ett vanligt råd för att banta övergödda hästar/ ponnyer och de som är i riskzonen för fång ger studien viktig vägledning.

Försök hellre hitta näringsfattigt bete där hästarna får ströva omkring lång tid för att få i sig något än minska betestiden.
(källa: Reducing turnout may not limit grass intake, Horse & Hound, mars 2011)."


Jag har diskuterat hästars ätande och dylikt med flera hästägare över tid och just från ponnyägare hört att deras uppfattning är att deras älskling kan trycka i sig hur mycket gräs som helst på hur kort tid som helst.

Att man som just ponnyägare vill vara försiktig med gräsintaget pga fångrisk och dylikt har jag all förståelse för men jag har ändå alltid förespråkat att man försöker se mer till VAD hästen äter snarare än MÄNGDEN och TIDEN det tar att äta.

Det finns magra beten, man kan byta ut delar av stråfodret mot halm, man behöver inte ge kraftfoder till feta hästar osv men man ska alltså vara medveten om att naturen är klok och försöker se till att både hästar och säkert alla andra levande varelser får i sig föda på alla till buds stående medel oavsett hur vi människor försöker att förhindra detta.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Skriv gärna en rad...